Indflytning

Depositum er vores sikkerhed for at lejemålet bliver sat ordentligt i stand til den næste lejer, og det er også vores sikkerhed for at lejemålet rent faktisk er blevet udlejet. Derfor skal depositum betales samtidig med underskrift af lejeaftalen. Dette vil også fremgå tydeligt af lejekontrakten.

Huslejen betales ved almindelig bankoverførsel til den 1. i måneden. Vores bank er Nykredit og kontoen hedder 8117-3696426

Alle vores lejemål er nymalede ved indflytning og klar til indflytning. Skulle der imod forventning være forhold, der ikke er i orden, vil dette blive konstateret ved indflytningssynet. Derefter har du som lejer fortsat 14 dage til at oplyse evt. mangler til os.

Hvis du flytter ind til den 1. i måneden, vil vi mødes denne dag til et indflytningssyn og nøgleoverdragelse. Og ellers aftaler vi et andet tidspunkt, der passer dig bedre.

Fraflytning

Når din lejeperiode er afsluttet vil der blive lavet en flytteopgørelse, hvor evt. istandsættelsesarbejde vil blive fratrukket dit indskud. I løbet af 1-2 uger efter dit lejemåls ophør vil du modtage depositum retur.

Nej, alt malerarbejde skal udføres af professionelle malere på faktura. Dette gøres for at undgå mangelfuldt malerarbejde.

Opsigelsesfristen er løbende måned plus 3 måneder. Dog vil vi være behjælpelige med at finde nye lejere, hvis du ønsker at forlade lejemålet hurtigere end dette.

Generelle spørgsmål

Hvis der sker skader i dit lejemål eksempelvis vedrørende vand eller el-installationer skal du med det samme kontakte Benny på tlf. 42670042. Hvis telefonen ikke besvares bedes du ligge en besked, og så vil du hurtigst muligt blive kontaktet.

Aconto beløbet er din forudbetaling for varme og vand. En gang om året laver Techem eller ISTA et forbrugsregnskab, hvor det opgøres, om du har betalt for meget eller for lidt i aconto, og du får så enten penge tilbage eller skal betale ekstra for dit forbrug. Vi har individuelle varme- og vandmålere i alle vores lejemål.

El er ikke med i aconto beløbet, og du skal selv kontakte en el-udbyder for at tilmelde dig. Der er frit valg blandt udbyderne, og du har selv kontakten til det valgte selskab uden om din udlejer.

Det er meget individuelt, om man kan få tilskud til sin husleje. Vi anbefaler at du besøger borger.dk for at undersøge det nærmere.

Det er muligt at finde potentielle udbydere af bredbånd/fibernet på en række hjemmesider, eksempelvis tjekditnet.dk og tjekbredbaand.dk

Øvrige spørgsmål

Du er altid velkommen til at kontakte os med dine ønsker til lejemål, og vi vil gøre, hvad vi kan for at opfylde dine ønsker.

Hvis du har ønsker til at ændre noget i din lejlighed, eksempelvis ny bordplade, nyt gulv osv. så skal du altid kontakte os inden du går i gang, så vi kan være behjælpelige med valg af materialer.

For at sikre sig et godt indeklima er der en række vigtige punkter:

Luft ud i din bolig 2-3 gange i døgnet i 5-10 min. Luftes der ud længere tid ad gangen, vil dette blot medføre et unødigt varmeforbrug og væggene vil blive kolde – når der derefter skrues op for varmen vil dette skabe fugt på væggene. Luk derfor også for radiatorerne under udluftning.

Synlige tegn på høj luftfugtighed: Når der dannes kondens (synlig fugt) indvendig på termoruder, er det

et signal om, at luftfugtigheden er for høj. Luk så vinduer og døre op og skab gennemtræk i boligen i 5-10 minutter hvorefter kondens aftørres i vindueskarm mm.

Tørring af vasketøj: Hæng aldrig vasketøj til tørre inde i boligen.

Fugt fra bruser i baderum: Ved brusebad er det væsentligt, at døren til baderummet holdes lukket, så vanddamp ikke tilføres øvrige rum. Efter brusebad bør overskydende vand i brusenichen straks fjernes.

Ventilation bag møbler: Møbler, herunder senge og skabe mv., bør holdes ca. 5-10 cm fra ydervægge, så der sikres luftcirkulation mellem ydervægge og diverse møbler. En stillestående (fugtig) luft vil således kunne ventileres væk under den daglige udluftning af boligen.

Vand på trægulve: Ved gulvvask skal man være opmærksom på, at der aldrig må være flydende vand på trægulve – brug en hårdt opvredet klud. Vandet kan via sprækker i gulvbrædderne og ved fodpaneler blive tilført gulvkonstruktionen, og herved vil der kunne opstå fare for dannelse af svamp på fx undersiden af gulvbrædderne.

Rengøring: Svampesporer findes overalt i naturen men hvis der gøres grundigt rent 1 gang om ugen fjernes svampesporer hele tiden og der opstår ikke nye svampekolonier.

Hvis du ikke ønsker reklamer i din postkasse skal du henvende til til FK distribution – tryk på dette link: https://fk.dk/Contact/ReklamerNejTak/ReklamerNejTakOrdning